top of page

voda je náš život

Arrow Down
NAŠE SLUŽBY

O NÁS

Svobodné sdružení JAMIprojekt vzniklo v roce 2008, aby vytvořilo prostor pro nezávislé společenství samostatných projektantů.

V současné době jsme tak schopni vyprojektovat široký okruh inženýrských staveb zabývajících se především hospodařením

s vodou.

NAŠE SLUŽBY

projekty kořenových čistíren odpadních vod

Hlavním zaměřením naší činnosti jsou projekty kořenových čistíren odpadních vod, a to jak domovních, tak obecních nebo průmyslových a zemědělských areálů.

projekty ostatních vodohospodářských staveb

Z ostatních vodohospodářských staveb se zaměřujeme např. na projekty vodovodů a kanalizací, odbahnění rybníků a MVN (malé vodní nádrže).

projekty krajinného inženýrství

Nabízíme i projekty revitalizace vodních toků a tvorbu mokřadních biotopů.

projekty hospodaření s dešťovou vodou

Navrhujeme projekty hospodaření

s dešťovou vodou (akumulace a její zpětné využití) pro rodinné domy,  pro větší areály nebo obce.

NÁŠ TÝM

Ing. Jaroslav Kršňák

tel.:     +420 737 626 762

email: krsnakj@seznam.cz

vedoucí projektant

zaměření: městské, obecní, zemědělské, průmyslové a krajinotvorné kořenové čistírny

aplikovaný výzkum a konzultace KČOV

Ing. Michal Douša

tel.:     +420 602 940 505

email: michaldousa@post.cz

vedoucí projektant

zaměření: městské, obecní, zemědělské, průmyslové a krajinotvorné kořenové čistírny

autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství: autorizační č. 0011636

Ing. Libor Teplý

tel.:     +420 732 883 522

email: liborteply@seznam.cz

vedoucí projektant

zaměření: městské, obecní, zemědělské, průmyslové a krajinotvorné kořenové čistírny

projekty krajinného inženýrství a vodohospodářské projekty

Mgr. et Bc. Renata Kukačková

tel.:     +420 608 513 377

email: renata.krskova@centrum.cz

projektant

zaměření: domovní kořenové čistírny odpadních vod, hospodaření s dešťovou vodou

nas tym

REFERENČNÍ PROJEKTY

vybrané vodohospodářské projekty:

 • PD na veřejnou kanalizaci, veřejný vodovod, jímání vody, aktivační ČOV 300EO v obci Seletice

 • PD výzkumná kořenová ČOV v obci Kotenčice 300EO

 • PD výzkumná kořenová ČOV v obci Chrámce 50EO (navážecí)

 • PD výzkumná kořenová ČOV modulová pro firmu Dekonta a.s.

 • PD kořenová ČOV v obci Soběkury 400EO

 • PD kořenová ČOV pro 100EO (mlékárna) pro firmu BEMAGRO a.s.

 • PD kořenová ČOV pro 630EO (rekonstrukce s VKF) pro obec Velká Jesenice

 • PD na veřejnou kanalizaci a kořenovou ČOV pro obec Hrobčice v místní části Mirošovice 150EO

 • PD na  kořenovou ČOV pro 350EO v obci Těškov

 • PD na kořenovou ČOV pro 150EO v obci Budětice - m.č. Vlkonice

 • PD na kořenovou ČOV pro město Louny v m.č. Brloh 150EO a Nečichy 120EO

 • PD na  decentrální komplexní řešení pro 350EO v obci Chorušice v m.č. Velký Újezd

 • PD na veřejnou kanalizaci a kořenovou ČOV pro obec Budětice 340EO

 • PD intenzifikace KČOV ve městě Spálené Poříčí 1750EO

 • PD Mokřadní biotop Tuháň

 • PD Studie zadržování vody v krajině a mokřadní systémy pro projekt ČZÚ „Amálie  - chytrá krajina“

 • PD revitalizace víceúčelové nádrže v obci Chudoslavice

SPOLUPRACUJEME

PROJECTS
CONTACT

KONTAKT

adresa naší kanceláře:

JAMI projekt

Vojtěšská 197/16

110 00  Praha 1

 

www.jamiprojekt.cz

bottom of page